Skytevåpen med løp som er glattboret og ikke forsynt med rifler. Fra ildvåpnenes oppfinnelse ca. 1350 og inntil siste halvdel av 1800-tallet ble det praktisk talt bare benyttet glattløpede skytevåpen. Slike våpen skjøt vanligvis runde kuler. Introduksjonen av riflede geværer og kanoner skriver seg fra ca. 1850–60 tallet. Haglgeværer og de fleste bombekastere er imidlertid fortsatt glattløpede.