Halvautomatiske våpen, våpen som lader automatisk, mens avtrekk må skje for hvert skudd.