Slagmekanisme, de mekanismedeler i bakladevåpen som ved slag mot tennhetten antenner drivladningen. Hoveddelen er tennstempel og slagfjær. Avhengig av konstruksjonen kan de øvrige deler være slagstykke, spennstang, hane m.m.