Avtrekkersnor, snor som hakes i avtrekkeren når avfyringen av sikkerhetshensyn må foretas i noen avstand fra skytset.