Jaktrifle, jaktvåpen for kuleammunisjon til bruk særlig på storvilt. For jaktrifler er fastsatt bestemte krav til anslagsenergi for ulike viltarter, bruk av automatrifler, bruk av magasin under villreinjakt, skyteprøve m.m. Se jakt.