Reflekssikte, optisk siktesystem som benytter speil og linsesystem, hvor siktebildet (f.eks. et trådkors) reflekteres i og betraktes gjennom et gjennomsiktig refleksglass. Under dårlige lysforhold kan sikteskiven belyses med separat lyskilde. Reflekssikte brukes mest for våpen med kaliber 20 mm eller mer og med primær oppgave beskytning av hurtig bevegelige mål. Fordelen med reflekssikte er at skytterens øye ikke (som ved mekaniske siktemidler) må holdes fiksert i forhold til siktebildet.