Håndskytevåpen fra 1500-tallet med kjegleformet utvidelse av løpet mot munningen. Våpenet er spesiallaget for å spre ladningen og gjøre mest mulig skade på kort avstand. Ble mye brukt på orlogsfartøy og av vaktmanskaper på landjorda.