Slynge, jakt- og krigsvåpen som i noe forskjellig utforming er kjent over store deler av Jorden. Slyngen svinges vertikalt; prosjektilet, f.eks. en rund stein, utskytes idet den ene snorenden slippes. Kjent bl.a. fra Davids tvekamp mot filisterkjempen Goliat, der Goliat ble rammet av en stein fra Davids slynge (1. Sam. kap. 17).