Trangboring, det forhold at det i løpene på haglgevær er gjort en sterk (full choke) eller svak (modified choke) innsnevring ved munningen slik at det blir bedre samling på haglene. Graden av trangboring har betydning for hvilke avstander det kan skytes fra.