Selvladevåpen, halvautomatisk våpen hvor utkasting av hylse, innføring av ny patron og spenning av slagmekanismen skjer automatisk, men skytteren må trekke av for hvert skudd. Eksempler: AG 3 og Garand selvladegevær. Se pistol og håndskytevåpen.