Blindpatron, ekserserpatron, øvelsespatron uten drivladning og uten sprengladning; brukes for å trene den enkelte soldat og kanonbesetninger i ildhåndgrep.