Progressiv rifling, rifle i løpet på skytevåpen der omdreiningsvinkelen tiltar fremover i løpet.