Karabin, håndskytevåpen med vesentlig kortere pipe og mindre vekt enn gevær. Karabin har noe kortere skuddvidde og mindre treffsikkerhet. Brukes ikke lenger i Norge.