Salve, samtidig avfyring av flere skytevåpen; dynamittsprengning.