Repetergevær, gevær hvor skytteren må repetere ladningshåndgrepet for hvert skudd. Det har magasin for flere skudd (5–10) og kan lades igjen ved et enkelt håndgrep uten å tas vekk fra skytestilling. Repetergeværet ble tatt i bruk i 1850-årene etter at ammunisjon med metallhylse var oppfunnet. Krag-Jørgensen og Mauser er kjente typer av repetergevær, se håndskytevåpen.