Kammerladningsgevær, det første brukbare bakladningsgevær, i Norge fra 1840-årene. Geværpipens bakerste del utgjør et særskilt stykke som kan svinges opp fra pipen for å lades. Til tenning brukes tennhette og slaglås. Kammerladningsgevær var i bruk i Norge til 1860-årene.