Enkeltlader, gevær som må lades for hvert skudd; motsatt selvladegevær eller magasingevær.