Hammerless, haglgevær med innebygde, ikke synlige haner.