Terserol, liten lommepistol som ble brukt på 1700-tallet.