Nattsikte, sikte til skytevåpen til bruk under skyting i mørke. Under den annen verdenskrig tok man i bruk nattsikter som benyttet infrarødt lys (aktivt nattsikte). De hadde den svakhet at det infrarøde lys de sendte ut, kunne observeres med spesielt utstyr. Moderne nattsikter er passivt infrarøde (registrerer varmestråling fra personer eller objekter), eller passivt lysforsterkende (forsterker lyset fra omgivelsene med mer enn 100 000 ganger). Med avanserte infrarøde nattsikter er det mulig å observere og beskyte mål, f.eks. fartøyer på avstander opp til 10 000 meter. Se også lysforsterker.