Halvspenn, en form for sikring av håndvåpen. Hanens nedre del er forsynt med et hakk eller en innskjæring, som en ro på avtrekkeren griper inn i før hanen er ført tilbake i helspenn. Våpenet kan da ikke trekkes av. Hindrer vådeskudd.