Rom for patroner i låskassen på repetergeværer og automatiske håndskytevåpen.