Gasstrykkvåpen, gasstrykklader, våpen der utkast av hylse og ladning skjer ved hjelp av gasstrykket ved drivladningens eksplosjon. Gjennom et hull i pipen eller fra munningen føres kruttgass tilbake gjennom et rør langs pipen og driver mekanismen.