Anlegg er betegnelsen på skytterens måte å holde våpenet under skyting. Anlegg omfatter våpenets stilling i skulderen og kroppens støtte forøvrig for å holde våpenet rolig under skyting. Godt anlegg avgjørende betydning for god skyting.