Sluttstykke, del av låsemekanismen på et bakladevåpen. Det lukker løpet baktil og hindrer kruttgassen fra å unnvike bakover, gir vanligvis plass for tennstempelet.