Utboringen i pipen eller røret på et skytevåpen. Løpet kan være glattboret (f.eks. haglgevær, bombekaster) eller riflet (f.eks. vanlig skyts og håndskytevåpen). Se skyts.