Munnladningsvåpen, våpen som lades fra munningen. Var i bruk fra slutten av 1300-tallet til ut i annen halvdel av 1800-tallet; brukbare bakladningsmekanismer forelå fra ca. 1840.