Hakebørse, hake, arkebuse, det tidligste håndskytevåpen, brukt på 1400- og 1500-tallet. Røret (løpet) hadde ikke kolbe, men var forsynt med hake som ble støttet mot en mur eller lignende og som opptok rekylen. Haken kunne også støttes på en stokk.