Flintlåsgevær, flintlåsgevær, munnladningsvåpen fra midten av 1600-tallet. Drivadningen tennes med en flintlåsmekamnisme som baserer seg på å slå en flintstein mot et fengstål. Gnistene som oppstår tenner igjen fengkruttet og drivladningen. Fengkruttet på en panne ble antent ved en gnist, idet hanen med fastgjort flintestein slo mot fyrstålet (pandeklet), førte dette frem og åpnet for fengkruttet. I bruk til midtn av 1800-tallet da den ble erstattet av perkusjonslåsen.