Muskedunder, populær betegnelse på tungt, klumpet gevær av eldre type, gjerne med traktformet munning.