Ballist, stort kastevåpen til å slynge ut stein, pileformede bjelker osv. med. Ble brukt fra antikkens tid til middelalderen. Som drivkraft ble brukt torsjonskreftene, som oppstår når bunter av f.eks. hestetagl eller dyresener vris. Ballist og katapult brukes om hverandre delvis som benevnelse på krumbanevåpen hvor prosjektilet ble slynget i en høy bue mot målet, delvis om flatbanevåpen hvor prosjektilet ble lagt i en renne som på en armbrøst og skutt ut i en flat bane.