Av Norges samlede areal er nesten 29 prosent produktivt land, det vil si dyrket mark, som utgjør 3,5 prosent, og produktiv skog, som utgjør 25,5 prosent. De store norske havområdene gir grunnlag for fiskerivirksomhet til havs og langs kysten. Funn og utvinning av olje og gass på norsk sokkel har fra 1970-tallet gitt Norge store inntekter. I 2022 utgjorde oljevirksomheten 36 prosent av bruttonasjonalproduktet (BNP). Hele artikkelen

Vi mangler fagansvarlig for Norske bedrifter og varemerker

Vil du bli fagansvarlig? Ta kontakt

Ny artikkel