Norske bedrifter og varemerker

Av Norges samlede areal er nesten 31 prosent produktivt land, det vil si dyrket mark, som utgjør 3,6 prosent, og produktiv skog, som utgjør 27 prosent. Bakgrunnen for den høye materielle standarden er derfor at landet på en avgjørende måte er trukket inn i industrialiseringsprosessen som har pågått de siste 100–200 år i alle vestlige land.I denne prosessen er naturlige fordeler utnyttet, for eksempel energitilgang, beliggenhet i forhold til markedene med mer. Hele artikkelen

Ny artikkel