Bedrifter og personer

Redaktør

Stig Arild Pettersen

Inneholder 6 kategorier:

  1. Bedrifter og personer i internasjonal varehandel
  2. Bedrifter og personer i norsk varehandel
  3. Entreprenører og næringslivsledere
  4. Konsulentbedrifter
  5. Multinasjonale konglomerater
  6. Tjenesteytende næring

Inneholder 0 artikler: