Oslo, norsk IT-selskap etablert 1992 av en gruppe ingeniører fra Norsk Data, avdeling også i Massachusetts, USA. Dolphin lager kretskort som brukes til å knytte sammen industristandard-datamaskiner og gjøre dem til en samlet enhet med høy regnekapasitet. Flere av verdens ledende superdatamaskiner er satt sammen med komponenter fra Dolphin. Selskapets mest kjente produkt er Wulfkit, en pakke for å bygge kraftige maskiner med utgangspunkt i vanlige PCer og operativsystemet Linux. Dolphin samarbeider bl.a. med den norske superdatamaskinleverandøren Scali.