Bergen, norsk telekommunikasjonsselskap etablert i 2000, leverer bredbåndstilknytning til privatpersoner og bedrifter. Tilknytningen er DSL-basert, dvs. basert på eksisterende telefonlinjer fra nærmeste sentral til et modem hos brukeren (ADSL, SDSL el. VDSL). Leverer også bredbåndstelefoni. Børsnotert i 2003 og i 2006 overtatt av svenske TeliaSonera. Omsetning ca. 450 mill. kr (2004).