Oslo, industriforetak grunnlagt 1884, produsent av kraftfôr, matmel og kornprodukter. Fra 1986 et datterselskap av Nora Industrier; 1991–99 en del av Orkla-konsernet. Bjølsen Valsemølle inngår som en avdeling i Regal Mølle, som fra 1999 er en del av det svenske Cerealia.