Elektrokjemi er en gren av kjemien som studerer sammenhengen mellom elektrisitet og red-oksreaksjoner. Den omfatter teorien for elektrolyse, fremstilling av batterier og korrosjon.. Hele artikkelen