Standard reduksjonspotensial, se standard elektrodepotensial.