Flussmiddel, tilsetninger som benyttes i metallurgiske prosesser for å overføre ildfaste stoffer til et lettsmeltelig, flytende slagg. Kalk og kvarts kan virke som flussmidler ved forslagging av sure henholdsvis basiske oksider. Et særlig effektivt flussmiddel er flusspat (fluoritt), som har fått sitt navn av denne grunn. Ved fremstilling av emaljer og av glasurer for keramiske produkter benyttes bl.a. boraks og soda som flussmiddel. En viktig anvendelse av flussmidler har man ved sveising av aluminium (fluorider og klorider), ved slaglodding (ofte med flussmidler på basis av borater), ved lodding og ved forsinking (klorider).