Deoksidasjon, (av de- og oksid) eller desoksidasjon, fjerning av oksygen fra et metall under raffineringsprosessen. Normalt foregår deoksidasjon ved tilsetning til metallbadet av stoffer som forbinder seg kjemisk med oppløst oksygen og danner produkter som flyter ut av badet (såkalt fellingsdeoksidasjon). For deoksidasjon av stål benyttes bl.a. ferrosilisium, ferromangan og aluminium. Deoksidasjon av stål kan også foregå ved reaksjon mellom oksygen og karbon under redusert trykk (vakuumdeoksidasjon), samt ved utvasking av oksygenet i et slagg som er egnet til å løse dette.