spenningsrekken

Artikkelstart

Spenningsrekken er en tabell over elektrodereaksjoner med tilhørende verdier for standard elektrodepotensial i vandig løsning ved 25 °C. Reaksjonene er oppgitt som reduksjonsreaksjoner og ordnet etter avtagende potensialverdier.

Spenningsrekken kan benyttes for å vurdere hvilke reaksjoner som kan foregå spontant. Edle metaller har de høyeste verdiene for standard elektrodepotensial. Hydrogenelektroden er utgangspunkt for spenningsrekken og har et standard elektrodepotensial definert lik null.

Litium har det mest negative standard reduksjonspotensialet og er dermed det mest uedle metallet. Alle metaller som har negativt potensial, skal prinsipielt kunne løses i syrer under utvikling av hydrogen. Slike reaksjoner vil imidlertid ikke skje dersom overflaten for eksempel er passivert av oksidbelegg. Metaller med positivt potensial (edelmetaller) løses bare av syrer hvor anionet er et oksidasjonsmiddel (og da uten utvikling av hydrogen). Et eksempel er salpetersyre (HNO3).

Spenningsrekken kan brukes for å vurdere hvilke metaller som kan utfelles på katoden under elektrolyse. Metaller som har standardpotensial mer positivt enn hydrogen vil enklest kunne utfelles. Andre metaller, som sink og nikkel, kan også utfelles med høyt utbytte på grunn av lav hastighet for hydrogenutvikling på disse metallene.

Tabell over spenningsrekken

Oksidert form Redusert form E0 (volt)
F2 + 2e- ⇆ 2F- 2,87
O3 + 2H+ + 2e- ⇆ O2 + H2O 2,07
H2O2 + 2H+ + 2e- ⇆ 2H2O 1,77
MnO4- + 8H+ + 5e- ⇆ Mn2+ + 4H2O 1,51
Au3+ + 3e- ⇆ Au 1,50
HOCl + H+ + 2e- ⇆ Cl- + H2O 1,49
PbO2 + 4H+ + 2e- ⇆ Pb2+ + 2H2O 1,46
ClO3- + 6H+ + 6e- ⇆ Cl- + 3H2O 1,45
Cl2 + 2e- ⇆ 2Cl- 1,36
Cr2O72- + 14H+ + 6e- ⇆ 2Cr3+ + 7H2O 1,33
O2 + 4H+ + 4e- ⇆ 2H2O 1,23
Br2 + 2e- ⇆ 2Br- 1,09
NO3- + 4H+ + 3e- ⇆ NO + 2H2O 0,96
Hg2+ + 2e- ⇆ Hg 0,85
Ag+ + e- ⇆ Ag 0,80
Fe3+ + e- ⇆ Fe2+ 0,77
O2 + 2H+ + 2e- ⇆ H2O2 0,68
I2 + 2e- ⇆ 2I- 0,54
O2 + 2H2O + 4e- ⇆ 4OH- 0,40
Cu2+ + 2e- ⇆ Cu 0,34
SO42- + 2H+ + 2e- ⇆ H2SO3 + H2O 0,17
Sn4+ + 2e- ⇆ Sn2+ 0,15
S + 2H+ + 2e- ⇆ H2S 0,14
2H+ + 2e- ⇆ H2 0
Pb2+ + 2e- ⇆ Pb -0,13
Sn2+ + 2e- ⇆ Sn -0,14
Fe2+ + 2e- ⇆ Fe -0,44
Zn2+ + 2e- ⇆ Zn -0,76
2H2O + 2e- ⇆ H2 + 2OH- -0,83
Al3+ + 3e- ⇆ Al -1,66
Mg2+ + 2e- ⇆ Mg -2,37
Na+ + e- ⇆ Na -2,71
Ca2+ + 2e- ⇆ Ca -2,87
K+ + e- ⇆ K -2,93
Li+ + e- ⇆ Li -3,05

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg