Fosfatering, kjemisk overflatebehandling av metaller, særlig jern og stål, men også sink, kadmium og aluminium. Fosfatering består i at materialet dyppes i eller påsprøytes en fosfateringsvæske, som er en løsning av jern-, sink- eller manganfosfater med fri fosforsyre. Det dannes derved tungt løselige fosfater på overflaten. De har god festeevne og tjener som et delvis korrosjonsbestandig underlag for maling og lakker. Ved huller i maling- eller lakksjiktet hindrer denne behandlingen underrusting.