Blyakkumulator, element som kan omdanne tilført elektrisk energi til kjemisk energi ved en elektrokjemisk reaksjon mellom bly og svovelsyre, og senere avgi energien igjen i form av elektrisk strøm. Den negative elektroden består av bly (vanligvis legert med antimon), den positive består av blydioksid, og elektrolytten er fortynnet svovelsyre. Se batteri.