Elektrokjemisk ekvivalent, massen av den stoffmengde som ved elektrolyse utlades av 1 coulomb = 1 amperesekund. 96 485 coulomb er den ladning som trenges for å utlade et mol av et stoff. Den elektrokjemiske ekvivalent for stoffet er dermed molmasse dividert på 96 485.