Kromering, innføring av krom i overflaten på artikler av stål for å øke motstandsevnen mot korrosjon og erosjon. Normalt foregår kromering ved 3–4 timers opphold ved 1300–1400 °C under hydrogenatmosfære, med godset pakket i en pulverblanding av 45 % aluminiumoksid, Al2O3, og 55 % Cr. Andre metoder brukes i mindre omfang, f.eks. opphetning i krom(II)klorid, CrCl2, krom(II)gass eller i pulver bestående av krom(III)oksid, Cr2O3, og aluminium. Det kromholdige sjiktet holder gjennomsnittlig 10–20 % Cr og har en tykkelse fra 0,2 til 0,5 mm.