Hydrometallurgi, læren om utvinning av metaller ved utluting av råstoff, konsentrat eller mellomprodukt med kjemikalier løst i vann, etterfulgt av en utfelling, f.eks. ved elektrolyse i vandig løsning. Eks. på hydrometallurgi i norsk industri har man ved fremstilling av nikkel og sink.