Elektrolytisk rensing, fremgangsmåte for å fjerne korrosjonsprodukter, fett og andre forurensninger på metalloverflater før pålegging av andre metaller. Normalt kobles metallet som katode i et alkalisk bad, mens elektrolytisk rensing av stål med belegg av glødeskall foregår i sur løsning og betegnes elektrolytisk beising.