Sherardisering er en metode for å beskytte stål mot korrosjon ved forsinking.