Elektrolytisk polering, metode for å gjøre metaller blanke, eller som forbehandling før pålegging av andre metaller. Metallet kobles som anode i en sur elektrolytt, og ved egnede betingelser, bl.a. høy strømtetthet, vil lokale utstikkende partier på overflaten oppløses slik at denne blir glatt. Elektrolytisk polering benyttes også som hjelpemiddel i undersøkelser av strukturen i metaller. Gjennom forandring av elektrolytt og arbeidsbetingelser kan man oppnå et selektivt angrep av visse strukturelementer. Prosessen har da ikke lenger karakter av polering, men virker som elektrolytisk etsing.