Metallisering, egentlig påføring av et metallisk belegg på ikke-metalliske materialer (glass, plast, papir o.a.). Normalt brukes metallisering i betydning metallsprøyting. Andre metoder er basert på kjemisk utredusering av metall fra løsning, metallpådamping, katodeforstøvning og elektroplettering. Den siste prosessen forutsetter at det først påføres et elektrisk, ledende belegg ved en annen metode.